การใช้งาน Lottollar

 

วิธีการจองซื้อสลากฯ ในเว็บ Lottollar
  • เลือกสลากฯที่ชอบ คลิกที่รูปภาพเลขที่ต้องการ
  • กดปุ่มตะกร้าเพื่อสรุปยอดสลากที่ซื้อ สรุปยอดชำระเงิน
  • ใส่หมายเลขโทรศัพท์ (1 หมายเลข) กรณีเป็นสมาชิกกดเข้าสู่ระบบ
  • ชำระค่าสลากฯ โดย QR Code หรือโอนเงินเข้าบัญชี นางทัตธนนันท์ มาราช รีด เลขที่บัญชี 021-8-48378-4 กสิกรไทย
  • SMS จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใส่ไว้ในระบบ ว่าระบบได้รับข้อมูลการสั่งซื้อสลากฯ แล้วรอการชำระเงินภายใน 5 นาที

 

การยืนยันการเป็นเจ้าของสลากฯ
  • หลักฐานการโอนเงินค่าสลากฯ
  • จะได้รับ SMS ยืนยันภายหลังชำระค่าสลากฯเรียบร้อย (โดย SMS ตามข้อ 5 ของการซื้อสลากฯ เพื่อยืนยันการทำตามระบบการซื้อสลากฯเสร็จไม่ถือเป็นการยืนยันเจ้าของสลากฯ นอกจากชำระค่าสลากฯเรียบร้อย)
  • Blockchain บันทึกข้อมูลสลากฯ ผูกกับบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
  • กรณีให้จัดส่งสลากฯทางไปรษณีย์ จะทำการจัดส่งไปให้ในวันถัดไป
  • สามารถเดินทางมารับสลากฯ ได้ตามที่อยู่นี้ (88/86 ม.5 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ)

 

การขึ้นเงินรางวัล
  • ระบบจะทำการแจ้งทาง SMS หรือเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเมื่อถูกรางวัล ภายใน 1 วัน
    1. กรณี่ที่ 1 ให้ทางเราขึ้นเงินให้ หัก 1-2 %
    2. กรณที่ 2 ลูกค้าเดินทางมารับสลากฯ ด้วยตนเอง
  • กรณีเป็นสมาชิกจะทำการโอนค่าเงินตามหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพรอมเพย์